HeKaSi-6
Saint Pedro Poveda College
2011-2012

Picture
Ang site na ito ay para lamang sa mga mag-aaral ng HEKASI sa ika-6 na baitang ng Saint Pedro Poveda College. Dito, maaari ninyong makita ang mga aralin at paksang tinatalakay sa klase.

Makatulong nawa ito upang lubos ninyong maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral ng Heograpiya, kasaysayan, at Pamahalaan ng Pilipinas.